Kleirijperij

Baggerslib uit polder Breebaart ligt te rijpen tot dijkenklei voor de aanleg van de Brede Groene Dijk

Status: in uitvoering

Op de kwelder is een kleidepot tegen de dijk aan gebouwd. Het is gemaakt van de kwelderklei dat vrijkwam na het uitgraven van de gracht waarbij het Kluteneiland ontstond. Het depot ligt ter hoogte van het kluteneiland. Hier ligt baggerslib uit polder Breebaart te rijpen tot sterke dijkenklei.

Dit rijpen gebeurt op verschillende manieren. Ecoshape kijkt en test in 10 verschillende vakken wat de beste én de snelste manier van rijpen is.

Polder Breebaart was door de verbinding die het heeft met de zee door eb en vloed volledig dichtgeslibd. De polder is gebaggerd om het leefbaarder te maken voor de natuur. Het slib is vervolgens met een lange buis getransporteerd naar het kleidepot op de kwelder. Daar krijgt het nu een paar jaar de tijd om te rijpen.

Naast dit kleidepot is er een kleirijperij binnendijks ter hoogte van Oterdum. Hier ligt baggerslib uit het naastliggende Havenkanaal in verschillende vakken en onder verschillende condities te rijpen. Ook deze klei wordt na rijping getest als dijkenklei in de Brede Groene Dijk.

Logo's van de partners die meewerken aan de Brede Groene Dijk

Was deze informatie nuttig?