Kleirijperij

Baggerslib uit polder Breebaart ligt te rijpen tot dijkenklei voor de aanleg van de Brede Groene Dijk

Status: afgerond

Op de kwelder lag van 2020-2022een kleidepot. Het was gemaakt van de kwelderklei die vrijkwam na het uitgraven van de gracht waarbij het Kluteneiland ontstond. Hier is baggerslib uit polder Breebaart gerijpt tot sterke dijkenklei.

Dit rijpen gebeurt op verschillende manieren. Ecoshape kijkt en test in 10 verschillende vakken wat de beste én de snelste manier van rijpen is.

Polder Breebaart was door de verbinding die het heeft met de zee door eb en vloed volledig dichtgeslibd. De polder is gebaggerd om het leefbaarder te maken voor de natuur. Het slib is vervolgens met een lange buis getransporteerd naar het kleidepot op de kwelder. Daar is het  in een paar jaar tijd gerijpt tot stevige klei. Deze klei is gebruikt bij de aanleg van de eerste 750 meter Brede Groene Dijk.

Naast dit kleidepot lag er ook een kleirijperij binnendijks ter hoogte van Oterdum. Hier is baggerslib uit het naastliggende Havenkanaal in verschillende vakken en onder verschillende condities gerijpt. Ook deze klei is gebruikt als dijkenklei in de Brede Groene Dijk.

Logo's van de partners die meewerken aan de Brede Groene Dijk