Klutenplas

In 2018 groeven we een tijdelijke klutenplas midden op de kwelder.

Status: afgerond

We noemen het klutenplas, maar eigenlijk is het een kluteneiland. Een eiland midden op de kwelder met een gracht erom heen, zodat vossen en andere vijanden niet bij de broedende kluten kunnen komen. Direct na het graven van de plas wisten de kluten het eiland al te vinden.

De kwelderklei die na het graven van de klutenplas vrij kwam, gebruikten we voor de aanleg van de Kleirijperij op de kwelder, waarin de slib uit polder Breebaart is gerijpt tot dijkenklei. Het is een van de drie soorten klei die we nu gebruiken in het proefproject Brede Groene Dijk.

Op termijn zal de klutenplas rondom het eiland volledig dichtslibben, en weer opgaan in het kwelderlandschap.