Hoogwater op zee

9 februari 2020

Update 11-02-2020, 16.00 uur

Dinsdagochtend 11 februari sloten we de dijkdoorgangen in Delfzijl. Inmiddels is het water voldoende gezakt en kunnen we de dijkdoorgangen weer openen.

Rond 22.00 uur op dinsdagavond sluiten we de coupures opnieuw. In de nacht van dinsdag op woensdag wordt in Delfzijl om 01.30 uur weer hoogwater op zee verwacht met een waterstand van 3.40m+ NAP.

Update 11-02-2020, 08.30 uur

Op dinsdagmiddag 11 februari rond 13.00 uur wordt er in Delfzijl opnieuw hoogwater op zee verwacht met een waterstand van +3.10m NAP. Om 10.00 uur vanochtend sluiten we daarom opnieuw de dijkdoorgangen (coupures) in Delfzijl. Dit gebeurt in samenwerking met waterschap Noorderzijlvest.

Hierdoor zal de haven van Delfzijl tijdelijk afgesloten zijn. Het verkeer wordt met borden omgeleid. Wanneer het water voldoende zakt en de weg vrij van water is zullen de wegen weer worden opengesteld.

Update 10-02-2020, 15.30 uur

Maandagochtend 10 februari sloten we de dijkdoorgangen in Delfzijl. Inmiddels is het water voldoende gezakt en kunnen we de dijkdoorgangen weer openen.

Rond 21.30 uur op maandagavond sluiten we de coupures opnieuw. In de nacht van maandag op dinsdag wordt in Delfzijl om 01.00 uur weer hoogwater op zee verwacht met een waterstand van 3.20m+ NAP.

Update 10-02-2020, 07.00 uur

Op maandag 10 februari verwachten we hoogwater op zee met een waterstand van 3.50m+ NAP in Delfzijl. Dit betekent dat we de coupures in Delfzijl sluiten.

De waterstand van 3.50m+ NAP wordt bereikt rond 12.30 uur in de middag. De coupures sluiten we om 8.00 uur.

Door de coupuresluiting zal de haven van Delfzijl tijdelijk afgesloten zijn. Het verkeer wordt met borden omgeleid. Wanneer het water voldoende zakt en de weg vrij van water is zullen de wegen weer worden opengesteld.

De coupures in Delfzijl sluiten altijd bij een verwacht waterpeil op zee van 3.00m+ NAP of hoger.