Lasten 2020 stijgen licht

13 november 2019

In 2020 stijgen de lasten met € 1,7 miljoen ten opzichte van 2019. Dat is 2% van de begroting. Op woensdag 20 november vergadert ons algemeen bestuur over de begroting 2020 en de daaruit voortvloeiende belastingtarieven.

Belastinggeld

De stijging van de lasten heeft met name te maken met loon- en prijsstijgingen. Onze waterschapsbegroting wordt volledig gefinancierd met belastinggeld van de inwoners, bedrijven en eigenaren van grond. Belasting wordt betaald voor:

Het watersysteembeheer (o.a. bedoeld voor de onderhoud van onze dijken (veiligheid) en aan- en afvoeren van water in sloten en kanalen)
Het zuiveringsbeheer (bedoeld voor het zuiveren van afvalwater).

Tarieven volgen lastenontwikkeling

De belastingtarieven volgen de lastenontwikkeling per taak. Voor 2020 stijgen de lasten voor de taak watersysteembeheer met 3,8%, maar door inzet van reserves komt de stijging voor de belastingbetaler op 3%. Voor de taak zuiveringsbeheer stijgen de kosten met 1% t.o.v. 2019 en daarmee stijgt ook de zuiveringsheffing. Gemiddeld stijgen de lasten dus 2%.

Verdeling van de lasten

De verdeling van de lasten voor het watersysteembeheer vindt plaats op basis van de kostentoedelingsverordening (KTV). Deze is bij Hunze en Aa’s in 2018 voor het laatst herzien. De KTV regelt de procentuele verdeling van de kosten van het watersysteembeheer onder de inwoners, bedrijven en eigenaren van natuurterreinen. De lasten voor het zuiveringsbeheer worden verdeeld over het aantal vervuilingseenheden.

Tarieven

CategorieTarief 2020 (Begroting)Begroting 2019Stijging in %
Ingezetenen€ 74,8973,152,4%
Gebouwd (basis)0,04933%0,04904%0,6%
Gebouwd (buitendijks)0,01417%0,01392%1,8%
Ongebouwd (basis)€ 65,5362,075,6%
Ongebouwd (buitendijks)€ 17,0416,095,9%
Ongebouwd (wegen)€ 130,20123,375,5%
Natuur€ 6,025,519,3%
Verontreinigingsheffing€ 74,2173,790,6%
Zuiveringsheffing€ 74,21 73,79 0,6%

Voorbeeld tariefeffecten belastingbetalers

 Begroting 2020Begroting 2019Verschil
Gezin met huurwoning€ 297,52€ 294,52+ 1,0%
Gezin met eigen huis van € 208.000,-€ 400,13€ 392,60+ 1,9%
Gezin met 80ha bouwland, waarde gebouw € 416.000,-€ 5.745,13€ 5.456,28+ 5,3%
MKB-bedrijf, waarde gebouw € 2.100.000,-,  10 VE€ 1.768,16€ 1.718,70+ 2,9%
Industrieel bedrijf, waarde gebouw € 10.400.000,-, 800 VE€ 64.498,32€ 63.936,-+ 0,9%
Natuur per hectare€ 6,02€ 5,51+ 9,3%