Waterschap helpt bij waterbeheer in Burkina Faso

4 februari 2020

Geert Jan ten Brink, dijkgraaf bij waterschap Hunze en Aa’s en portefeuillehouder internationale zaken, brengt volgende week een bezoek aan Burkina Faso. In dat land brengt waterschap Hunze en Aa’s kennis over op het gebied van waterbeheer. Dit doet ze samen met vijf andere Nederlandse waterschappen. Ten Brink wil graag tijdens zijn bezoek geïnformeerd worden over de voortgang van de verschillende projecten in Burkina Faso.

Wereldwijd goed waterbeheer

De projecten in Burkina Faso zijn een onderdeel van de Blue Deal. Dat is een internationaal programma van de 21 waterschappen in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Het doel? Twintig miljoen mensen wereldwijd toegang geven tot voldoende en schoon water en beschermen tegen water.

De focus van de Blue Deal ligt op het bieden van hulp door kennisoverdracht, maar ook op leren van andere landen om het eigen werk in Nederland te blijven verbeteren.

Burkina Faso

Waterschap Hunze en Aa’s brengt onder andere in Burkina Faso haar kennis en expertise over op het gebied van waterbeheer. In de afgelopen decennia is het waterprobleem in Burkina Faso steeds verder verslechterd: minder neerslag, meer druk op de watervoorraden voor een groeiende landbouwgeoriënteerde bevolking en de klimaatverandering. Ook heeft het land te maken met achteruitgang van de waterkwaliteit, wind- en watererosie, lozingen van afvalwater en verschillende soorten industriële watervervuiling. Hierdoor worden de ontwikkelingsmogelijkheden bedreigd.

Het waterschap ondersteunt in Burkina Faso onder andere met het opstellen van waterbeheerplannen. Ook biedt ze hulp bij een verbetering van de monitoring op het gebied van waterkwaliteit- en kwantiteit. Verder helpt het waterschap hij het verminderen van watervervuiling door goudwinning.

Belangstelling

Dijkgraaf Geert-Jan ten Brink: “Om het succesvol verloop van de projecten te ondersteunen en de samenwerking te stimuleren is het van belang om zichtbaar bestuurlijke belangstelling te tonen. Zo kunnen we de mensen motiveren die zowel vanuit Nederland als vanuit Burkina Faso aan de projecten werken. Afstemming door gesprekken met bestuurders en politici in het land zelf maakt vaak het verschil.”

Het werkbezoek wordt ook aangegrepen om de samenwerkingsovereenkomst vanuit de Blue Deal formeel te ondertekenen.