Lekke buis onder Hondshalstermaar wordt verwijderd

24 september 2020

Donderdag 24 september starten in Scheve Klap de werkzaamheden om een buis op de bodem van de Hondshalstermaar te verwijderen.

Werkzaamheden

Om de werkzaamheden uit te voeren, wordt de weg de Scheve Klap vanaf 24 september afgesloten voor een periode van drie tot vier dagen. Het verkeer wordt met borden omgeleid.

Er komt een bouwkuip in de Hondshalstermaar. Een bouwkuip is een tijdelijke, waterdichte constructie, waarbinnen een ontgraving plaatsvindt. Deze bouwkuip is nodig om de werkzaamheden droog uit te voeren.

Na drie weken wordt de weg de Scheve Klap opnieuw drie tot vier dagen afgesloten. Het totale werk neemt zes weken in beslag.

Noodzaak van de werkzaamheden

In de betonnen buis ontstond eerder dit jaar een lek na de aardbeving van 2 maart 2020 in Wagenborgen.

Het lek is met een tijdelijke maatregel gedicht. Dit was nodig, omdat het water vanuit de Hondshalstermaar via het lek de buis in stroomde naar de achterliggende polder. Daarnaast had dit lek de stabiliteit van de dijk kunnen aantasten, omdat grond vanuit de dijk mee had kunnen spoelen de buis in.

Geen nieuwe betonnen buis

We plaatsen tijdens de werkzaamheden geen nieuwe buis. Wanneer een gemaal in een van de polders niet meer zou werken, kon de buis ingezet worden om bij hoogwater het teveel aan water af te voeren. Nu de buis beschadigd is kan deze niet meer veilig ingezet worden.

We hebben gekeken naar de nut en noodzaak van het vervangen van de buis. Bij toekomstige calamiteiten kiezen we voor een andere oplossing, zoals het plaatsen van noodpompen.