Waterschapspeil 2020 geeft inzicht in waterschapswerk

17 september 2020

Waterschapspeil 2020 is medio september verschenen. Dit is de tweejaarlijkse rapportage over trends en ontwikkelingen in werk aan het regionale waterbeheer door de 21 waterschappen.

Transparantie en inzicht

Waterschapspeil 2020 is bedoeld voor lezers die een breed beeld van het waterschapswerk willen. Zowel de uitdagingen in relatie tot verschillende brede maatschappelijke opgaven worden beschreven, als de stand van zaken van de uitvoering van de kerntaken (prestaties en kosten). Zo kan iedereen – politici, bestuurders, toezichthouders, samenwerkingspartners, media en belastingbetalers – hiervan op hoofdlijnen kennisnemen.

Waterschapspeil 2020 geeft inzicht in de uitdagingen van het waterschapswerk en laat zien hoe de activiteiten van de waterschappen zich ontwikkelen. Denk aan het opwekken van duurzame energie en inspelen op klimaatverandering, maar ook aan de beoordeling van de waterkeringen en de totale prestaties van de rioolwaterzuiveringen.

Waves dashboard en databank

Per onderwerp is een uitgebreide themarapportage beschikbaar met de nodige toelichting en duiding. Alle gegevens zijn beschikbaar in de WAVES databank, waarin het ook mogelijk is om zelf tabellen en grafieken op maat samen te stellen. In het WAVES dashboard is een overzicht te vinden van de belangrijkste indicatoren in één oogopslag, met de mogelijkheid om verschillende waterschappen met elkaar of met een relevante groep te vergelijken. Het WAVES dashboard is ook als mobiele app voor iOS en Android beschikbaar.

> link naar Waterschapspeil 2020

> link naar animatie WAVES

> link naar www.waterschapsspiegel.nl

> link naar WAVES Dashboard