Brede Groene Dijk: de aanleg van een proefdijk

31 augustus 2020

In september maken we een veertig meter lange proefdijk voor ons demonstratieproject de Brede Groene Dijk.

De 35 vrachtladingen vol klei, in totaal 700 kuub, worden vanuit Oterdum via Woldendorp vervoerd naar de zeedijk. Dit gebeurt van 1 september t/m 4 september.

De proefdijk wordt gemaakt van onder andere de gerijpte klei vanuit het gewonnen slib van de Eems-Dollard. Daarna leggen we de proefdijk aan. We kijken of we de gerijpte klei goed machinaal kunnen verwerken, maar ook hoe de aanleg van de dijk verloopt. De ervaringen met de proefdijk helpen ons op termijn voor de aanleg van de Brede Groene Dijk.