Waarom tellen we vissen?

16 september 2020

De komende weken meten we de visstand. We kijken naar de soorten en aantallen vissen die in onze kanalen en beken rondzwemmen. Deze tellingen zijn belangrijk voor de Kaderrichtlijn Water (KRW). Kanalen en beken die aangewezen zijn voor de KRW moeten namelijk aan bepaalde normen voldoen. Voldoet het niet aan de norm, dan moeten we maatregelen treffen. Bijvoorbeeld door visvriendelijke oevers aan te leggen of vismigratieroutes te verbeteren. Hebben we dit gedaan, dan kunnen we met deze metingen zien of de aanpassing geholpen heeft.

Dit meetjaar

Dit meetjaar onderzoeken we de visstand in de volgende KRW kanalen en beken:

  • Westerwoldse Aa Zuid (Runde, Ruiten Aa, deel Westerwoldse Aa)
  • Westerwoldse Aa Noord
  • Fiemel
  • Eemskanaal/Winschoterdiep
  • Kanalen Westerwolde
  • Kanalen Hunze VeenkoloniĆ«n

Hoe dan?

De metingen worden in opdracht van het waterschap uitgevoerd door het Ecologische onderzoeksbureau VisAdvies, ondersteund door een aantal Groninger beroepsvissers. Met behulp van netten en elektrovisserij worden vakken van 250 meter vanuit boten bemonsterd. In smalle beken wordt dat wadend in een waadpak gedaan. Van de gevangen vissen wordt de soort bepaald en de lengte gemeten. De resultaten werken we uiteindelijk per waterlichaam uit in een rapportage.