Vaarweginformatie

12 juni 2024

Op verschillende plekken is er oponthoud of zelfs stremming voor de scheepvaart.

Weg Carel Coenraadpolder hersteld

16 mei 2024

De weg in de Carel Coenraadpolder is met een duurzame en innovatieve methode vernieuwd.In 2022 was de weg door de vele kleitransporten naar de Brede Groene Dijk beschadigd. Daarom hebben provincie Groningen, gemeente Eemsdelta, gemeente Oldambt en het waterschap samen besloten om de weg te herstellen. Innovatieve methode Voor de...

Doorgravingen herstellen

8 mei 2024

Sinds eind vorig jaar is er ontzettend veel neerslag gevallen. Veel landeigenaren hebben al dat overtollig water via een doorgraving van het maaipad afgevoerd naar de sloot.Een doorgraving is alleen toegestaan als er een tijdelijke buis door het maaipad wordt gelegd. Deze doorgravingen moeten voor het maaiseizoen weer hersteld worden.

April maand van de parasiet

29 april 2024

April is de maand van de parasiet. Daarom deze maand extra aandacht voor de negatieve effecten van anti-vlooienmiddelen op ons oppervlaktewater.Anti vlooienmiddel wordt opgenomen in het lichaam van een hond of kat. Via plas en poep komt het in het milieu terecht. Hierdoor kan het ook in het oppervlaktewater terecht...

Deelname onderzoek naar verminderen uitstoot lachgas

10 april 2024

Landelijk is een Versnellingsprogramma opgezet om de uitstoot van lachgas drastisch te verminderen. Een onderdeel hiervan is een landelijk meetprogramma. Van alle 21 waterschappen zijn 52 rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) gekozen waar 4 jaar lang lachgasmetingen worden gedaan. Voor ons waterschap zijn dat de rwzi’s Gieten en Stadskanaal. Het algemeen bestuur heeft...

Kennis delen op Blue Transition Event

19 maart 2024

Europese partners zijn deze dagen op bezoek in Drenthe. Zij gaan in gesprek over klimaatbeleid en het effect van ‘water en bodem sturend’ tijdens het ‘Blue Transition Event’. Provincie Drenthe ontvangt samen met waterschap Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s de delegatie. Zij gaan met elkaar in gesprek over klimaatbeleid en het effect...

Herstellen doorgravingen en taluds

11 maart 2024

Medewerkers van het waterschap zijn al enige tijd bezig met herstelwerk van watergangen. Door het natte weer van de afgelopen maanden hebben veel taluds schade of zijn ingezakt. Bagger op gronden Medewerkers leggen tijdens het onderhoud bagger uit de watergang tijdelijk op de kant om te drogen. Dit betekent in...

Kanaal Valthermond in ere hersteld

8 maart 2024

Waterschap ondersteunt bijzonder bewonersinitiatief...

Uitval rioolwaterzuivering 2e Exloërmond door vreemde lozing

13 februari 2024

De rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in 2e Exloërmond is de afgelopen weken twee keer in storing gegaan door een onbekende lozing op het riool. Drie weken geleden ging de zuivering voor het eerst in storing. Door deze lozing werd een deel van de bacteriën die het afvalwater schoonmaken gedood, waardoor het rioolwater...

Plaquette bij dijkcoupure Nieuwe Statenzijl

9 februari 2024

Wie onlangs in de buurt van Nieuwe Statenzijl is geweest heeft misschien de bijzondere plaquette al gezien. Deze steen met namen is aan de muur van de dijkcoupure bevestigd. Het gaat om een plaquette van het voormalige waterschap Stadspolder. Enige tijd geleden zocht mevrouw Andrea van Wieringen op advies van...