Kustvisie: meegroeien met stijgende zeespiegel

28 november 2023

Klimaatverandering, versnelde zeespiegelstijging en bodemdaling zorgen in de toekomst voor problemen in de kustzone. Het is belangrijk om hierop te anticiperen. Een andere manier van kustverdediging is nodig. Enkel het versterken en verhogen van de zeedijk volstaat niet. We zullen in een brede zone langs de kust moeten meegroeien met...

Vaarweginformatie

28 november 2023

Op verschillende plekken is er oponthoud of zelfs stremming voor de scheepvaart.

Update verwachte waterstanden

27 november 2023

Met de regen van de afgelopen dagen is er nog steeds een hoge afvoer richting de zee. Gelukkig kunnen we deze week weer goed spuien bij Delfzijl en Nieuwe Statenzijl. In tegenstelling tot vorige week is er nu geen sprake van hoog water op zee. We benutten de volledige spuimomenten...

Nieuwe grofvuilroosters voor 10 zuiveringen

15 november 2023

Het waterschap Hunze en Aa’s heeft 13 rioolwaterzuiveringen (rwzi’s). Bij 10 rwzi’s moeten de grofvuilroosters vernieuwd worden. Deze roosters hebben het einde van de technische en economische levensduur bereikt. Nieuwe zeeftrommels De huidige vuilroosters zorgen voor veel storingen en vuilophoping in het verdere zuiveringsproces. Dit leidt tot hogere onderhoudskosten en...

Uitstel schouw landelijk gebied

14 november 2023

De schouwdatum voor het landelijk gebied stellen we uit tot 1 januari 2024. Watergangen in het stedelijk gebied worden op dit moment wel geschouwd. Gewassen nog in de grond Aanleiding voor het uitstel is de grote hoeveelheid neerslag van de afgelopen periode, daardoor kunnen boeren het land niet op. Op...

Versterking kade Borgsloot start in 2024

4 oktober 2023

De kade langs de westzijde van de Borgsloot voldoet niet aan alle eisen voor de waterveiligheid en moet versterkt worden. Dat heeft het algemeen bestuur besloten. De kade is van belang voor het goed functioneren van ons watersysteem. Het gaat hier om de regionale waterkering vanaf gemaal de Borg langs...

Leefgebieden voor bever in Groningen en Drenthe raken vol

28 september 2023

Deze week is een bever verplaatst van het beheergebied van waterschap Hunze en Aa´s naar het gebied van waterschap Noorderzijlvest. De bever is verplaatst uit een gebied waar de bever niet welkom is (rood gebied). Dit verplaatsen naar geschikte gebieden wordt steeds lastiger. Er zijn nu nog twee plekken...

Droogtenieuws

1 augustus 2023

Hier leest u het meest actuele nieuws over de droogte.

Het blijft droog, neerslagtekort stijgt

12 juni 2023

De afgelopen weken is er geen neerslag gevallen. Daarnaast is het ook erg warm, waardoor er veel water verdampt. Hierdoor wordt het tekort aan neerslag snel groter. De weersverwachting geeft aan dat het de komende week ook warm en droog blijft. Daarom hebben wij de wateraanvoer vanuit het IJsselmeer verhoogd...

Kade baggerdepot doorgebroken

9 mei 2023

Een deel van de kade van het baggerdepot bij Harpel is afgelopen nacht doorgebroken. Hierdoor is baggerslib uit het depot weggestroomd via omliggend landbouwgrond. Momenteel pompen we dit weg en herstellen we zo snel mogelijk de kade. Zodra de kade hersteld is kunnen de baggerwerkzaamheden in het Mussel Aa Kanaal...