Deelname onderzoek naar verminderen uitstoot lachgas

10 april 2024

Landelijk is een Versnellingsprogramma opgezet om de uitstoot van lachgas drastisch te verminderen. Een onderdeel hiervan is een landelijk meetprogramma.

Van alle 21 waterschappen zijn 52 rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) gekozen waar 4 jaar lang lachgasmetingen worden gedaan. Voor ons waterschap zijn dat de rwzi’s Gieten en Stadskanaal.


Het algemeen bestuur heeft in haar vergadering van 10 april een krediet beschikbaar gesteld voor deelname aan het Versnellingsprogramma. Van het bedrag wordt o.a. meetapparatuur aangeschaft om lachgasemissies te meten.

Grote bijdrage aan klimaatdoelstellingen

Hunze en Aa’s onderschrijft het Klimaatakkoord waarin staat dat de uitstoot van broeikasgassen ten opzichte van 1990 fors verminderd moet worden. Rwzi’s stoten lachgas uit als bijproduct van de stikstofverwijdering. Lachgas is een sterk broeikasgas, bijna 300 keer sterker dan CO2.
De reductie van lachgas levert voor ons waterschap een grote bijdrage aan de klimaatopgave. Bijna driekwart van onze totale CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door lachgas en methaan.

Uit eerder onderzoek blijkt dat de vorming van lachgas in bepaalde mate stuurbaar is. Hoe precies, dat moet blijken uit het Versnellingsprogramma. Het Versnellingsprogramma heeft tot doel om inzicht te krijgen in de mogelijkheden van reductie van lachgas. En anderzijds ook om concrete reducties te realiseren.

Kosten en resultaat

Door de landelijke aanpak worden de kosten van het onderzoek over de waterschappen verdeeld. Daarnaast heeft het ministerie van EZK een subsidie van 8 miljoen euro beschikbaar gesteld. De kosten voor Hunze en Aa’s bedragen plusminus 140.000 euro per jaar. Na vier jaar gaan we met de meest effectieve reductiemaatregelen vervolgens aan de slag op onze 13 zuiveringen.