Herstellen doorgravingen en taluds

11 maart 2024

Medewerkers van het waterschap zijn al enige tijd bezig met herstelwerk van watergangen. Door het natte weer van de afgelopen maanden hebben veel taluds schade of zijn ingezakt.

Bagger op gronden

Medewerkers leggen tijdens het onderhoud bagger uit de watergang tijdelijk op de kant om te drogen. Dit betekent in sommige gevallen dat de bagger ongeveer een week op grond van landeigenaren geplaatst kan worden. Zodra de bagger gedroogd is wordt het weer hergebruikt voor het herstel van taluds. Mochten landeigenaren hier vragen over hebben of overlast van ondervinden, dan kunnen ze contact met het waterschap opnemen via het algemene nummer 0598-693800.

Doorgravingen en grond in watergangen

Onze medewerkers worden bij hun herstelwerk belemmerd door grote doorgravingen vanaf de aanliggende percelen. Niet alleen zijn onze onderhoudspaden op veel plekken doorgraven, ook ligt op meerdere plekken een grote hoeveelheid grond in de watergangen dat is meegespoeld vanaf de percelen.

Oproep landeigenaren om schade nu te herstellen

Hierdoor is veel schade aan zowel onderhoudspaden als de taluds ontstaan. Wij vragen met klem aan de landeigenaren deze doorgravingen nu te herstellen en het meegespoelde zand uit de watergang te verwijderen. Zij kunnen nu met materieel het land weer op om dit herstelwerk uit te voeren. Dit is van groot belang voor een goede wateraan- en afvoer. We zullen daarom de komende tijd hierop controleren en waar nodig handhavend optreden.