Doorgravingen herstellen

8 mei 2024

Sinds eind vorig jaar is er ontzettend veel neerslag gevallen. Veel landeigenaren hebben al dat overtollig water via een doorgraving van het maaipad afgevoerd naar de sloot.
Een doorgraving is alleen toegestaan als er een tijdelijke buis door het maaipad wordt gelegd. Deze doorgravingen moeten voor het maaiseizoen weer hersteld worden. Landeigenaren hebben hier de afgelopen weken ruimschoots de tijd voor gehad.

Onveilige situaties

Inmiddels is het maaiseizoen (in mei) weer opgestart. Medewerkers van het waterschap rijden met trekkers over de maaipaden voor onderhoud aan de sloten en kanalen. Als doorgravingen niet zijn hersteld dan kunnen onveilige situaties ontstaan voor onze medewerkers. Diepe geulen kunnen bijvoorbeeld door begroeiing niet zichtbaar zijn waardoor er ongelukken kunnen gebeuren. Anderzijds is het ook niet wenselijk dat medewerkers vanwege deze doorgravingen de gewassen beschadigen doordat ze niet goed over het maaipad kunnen rijden.

Handhaven

Wanneer een doorgraving schade aan het maaipad heeft veroorzaakt, dient de landeigenaar dit over de breedte van het maaipad te herstellen. Ook als er grond uitgespoeld is in de sloot dan moet dit opgeruimd worden. Er kunnen dan namelijk problemen ontstaan in de aan- en afvoer van water.
Is het maaipad niet hersteld dan wordt daarop gehandhaafd door het waterschap. Dit houdt in dat er eerst een waarschuwing wordt gegeven. De landeigenaar krijgt dan een termijn om de doorgraving te herstellen. Gebeurt dit niet dan volgt een dwangsom.

Voor vragen of informatie kan contact opgenomen worden met de afdeling handhaving, via tel. (0598) 69 38 00.