Kennis delen op Blue Transition Event

19 maart 2024

Europese partners zijn deze dagen op bezoek in Drenthe. Zij gaan in gesprek over klimaatbeleid en het effect van ‘water en bodem sturend’ tijdens het ‘Blue Transition Event’.

Provincie Drenthe ontvangt samen met waterschap Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s de delegatie. Zij gaan met elkaar in gesprek over klimaatbeleid en het effect van ‘water en bodem sturend’. Werkt dit en wat zijn mogelijke oplossingen?

Water en bodem sturend

Water en bodem sturend’ wil zeggen dat het bodem-watersysteem een doorslaggevende rol speelt bij de inrichting van Nederland en het maken van klimaatbeleid. Daardoor is ons land beter bestand tegen klimaatverandering en voorkomen we nog meer druk op de biodiversiteit. Het resultaat: een gezonde en veerkrachtige economie, maatschappij en leefomgeving. In het Interreg project Blue Transition wordt uitgezocht wat hiervoor nodig is.

Kennisuitwisseling

Tijdens deze driedaagse bijeenkomst staat kennisuitwisseling voorop. Iets dat hoort bij een internationaal samenwerkingsproject. Naast een vol programma is er ook een bredere event op de 19de ’s middags in de statenzaal. Klimaatexperts, politici en vertegenwoordigers van belanghebbende organisaties uit de regio discussiëren over de effecten van ‘water- en bodem’ sturend beleid in relatie tot de vele klimaat gerelateerde uitdagingen waar we nu mee te maken hebben.

Pilots Hunze en Aa’s

  • Klimaatbestendig Drentsche Aa
    In de Drentsche Aa zijn zowel de natuur als de landbouw beperkt in het gebruik van grondwater en de klimaatverandering zal dit probleem vergroten. In het project moet een klimaatbestendig watersysteem worden ontwikkeld, dat leidt tot optimalisatie van de inrichting van het beekdal, inclusief beschermde natuurgebieden en landbouwgebieden. Het ontwikkelen van een strategie voor droogteresistentie op korte en lange termijn, gecombineerd met een minimale uitspoeling van voedingsstoffen en pesticiden.
  • Duurzaam landgebruik in de Veenkoloniën
    De Veenkoloniën worden omschreven als een veengebied, waar het land vooral agrarisch wordt gebruikt. Door oxidatie van het achtergebleven veen zakt het maaiveld onregelmatig waardoor de omstandigheden voor boeren extra lastig worden. De uitdaging binnen de Veenkoloniën is de beschikbaarheid van water tijdens droge perioden en de invloed van de landbouw op de waterkwaliteit.

Wat is Blue Transition?

Blue Transition is een project onder de vlag van het Interreg Noordzee 2021 – 2027 subsidieprogramma. Samen werken de 24 partners uit Denemarken, Nederland, Zweden, België, Frankrijk en Duitsland aan het veranderen van het huidige systeem door een geïntegreerd water- en bodembeheer in tijden van klimaatverandering. – een zogenoemde blauwe ​transitie. Concreet betekent dit dat er in 16 pilots strategieën en beleidsaanbevelingen worden ontwikkeld op lokaal niveau. Om meer inzicht te krijgen in de stappen die nodig zijn om de reuzensprong te maken voor klimaatbestendige systemen in de toekomst.