Kanaal Valthermond in ere hersteld

Waterschap ondersteunt bijzonder bewonersinitiatief

8 maart 2024

Het kanaal in Valthermond is een uniek overblijfsel van de veenkoloniale geschiedenis van het langste dorp van Drenthe. Waar het vroeger een komen en gaan van schepen was, heeft het kanaal nu geen economische functie meer. De werkgroep Waterrijk Valthermond wil dit mooie stuk van de veenkoloniën weer in ere herstellen. Door het kanaal meer zichtbaar te maken en geschikt te maken voor recreatief gebruik. De gemeente Borger-Odoorn en het waterschap ondersteunen en faciliteren dit initiatief.

Aan de hand van ideeën van inwoners heeft de werkgroep Waterrijk Valthermond een plan opgesteld. Het plan bestaat uit het uitvoeren van groot onderhoud aan het kanaal in samenwerking met waterschap en gemeente. Daarnaast gaat de werkgroep voorzieningen aanleggen om te vissen, te varen, te picknicken en uit te kijken over het water en het weidse landschap. Ook worden activiteiten georganiseerd waar bewoners en bezoekers elkaar kunnen ontmoeten en kennis kunnen nemen van het verhaal van het kanaal. Bijvoorbeeld door informatieborden en podcasts.

Dagelijks bestuurslid Martijn van Mensvoort:“Dit is een prachtig en bijzonder initiatief waar wij vanuit onze watertaak graag aan bijdragen. Als waterschap zorgen we voor een goede aan- en afvoer van water in ons gebied. Door dit kanaal te baggeren zorgen we daarvoor én dragen we bij aan de recreatieve doelen van Waterrijk Valthermond. Kortom, een mooie vorm van samenwerking met het dorp en de gemeente!”

Voorzitter Koert Lanting van Valthermond.nu: “Valthermonders zijn trots op hun kanaal, dat een belangrijk cultuurhistorisch overblijfsel is van de vervening. Het achterstallige onderhoud is al jaren een doorn in het oog. We hebben daarom met inwoners de schouders eronder gezet en een mooi en ambitieus plan gemaakt dat we dit jaar met hulp van vrijwilligers, gemeente en waterschap gaan uitvoeren. We verheugen ons op de eerste bootjes in het water!”

Wethouder Jeroen Hartsuiker van de gemeente Borger-Odoorn:“Waterrijk Valthermond is een mooi initiatief dat echt bij de bewoners zelf vandaan komt. Als gemeente ondersteunen we dit graag. Het opknappen van het kanaal schept mogelijkheden voor recreatief gebruik en draagt bij aan de beleefbaarheid van de unieke cultuurhistorie van het Mondengebied. Het biedt daarmee kansen voor recreatie en toerisme. En het maakt van Valthermond een nog fijnere plek om te wonen!”

Voor de uitvoering heeft de werkgroep Waterrijk Valthermond LEADER-gelden ontvangen. De gemeente Borger-Odoorn heeft bovendien geld beschikbaar gesteld voor de uitvoering. In het najaar van 2024 gaat het waterschap toezien op het gedeeltelijk schoonmaken van het kanaal zodat er weer met kleine bootjes gevaren kan worden. In het voorjaar start de werkgroep met de eerste werkzaamheden, zoals het plaatsen van steigers.