Verzoeken en formulieren

Hier vindt u onder meer het formulier voor het indienen van een Woo-verzoek, een verzoek om nadeelcompensatie, een schadeclaim, een zienswijze en/of een bezwaarschrift.

Nadeelcompensatie

Vindt u dat u schade heeft als gevolg van het werk van het waterschap? Dan kun u een verzoek om nadeelcompensatie indienen.

Zienswijze indienen

Wilt u reageren op een besluit dat het waterschap nog moet nemen? In bepaalde gevallen kunt u dan een zienswijze indienen.

Bezwaarschrift indienen

Indien u het niet eens bent met een besluit van het waterschap kunt u een bezwaarschrift indienen.

Een schadeclaim indienen

Als u schade heeft geleden door onrechtmatig handelen van het waterschap, dan kunt u ons hiervoor aansprakelijk stellen.

Woo-verzoek

De Wet open overheid (Woo) regelt uw recht op informatie van de overheid. Het is de opvolger van Wet openbaarheid van bestuur (Wob).