Woo-verzoek

De Wet open overheid (Woo) regelt uw recht op informatie van de overheid. Het is de opvolger van Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de Woo of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken.