Brede Groene Dijk

De Brede Groene Dijk is een demonstratieproject voor de versterking van onze zeedijk.

De zeedijk van Kerkhovenpolder tot aan de Duitse grens moet volgens de normen worden versterkt. Als deze dijk op een traditionele manier zou worden versterkt, zou de grasbekleding worden vervangen door asfalt. Wij kiezen echter voor een meer natuurlijke dijk, een Brede Groene Dijk.  

Veel klei

De Brede Groene Dijk is een brede dijk met een flauw talud, voorzien van een dikke laag klei en begroeid met gras. Voor het omvormen van de bestaande dijk tot een Brede Groene Dijk is 1,7 miljoen m3 klei nodig. Alleen dan is het in staat om de golfklappen op te vangen, zonder dat de grasmat of de onderliggende kleilaag daaronder te leiden heeft. 

Kleirijperij

Die klei halen we uit de eigen omgeving. In de pilot kleirijperij onttrekken we slib uit de voorliggende kwelders, uit polder Breebaart en uit de Eemshaven. Dit slib wordt gerijpt tot klei, onder andere te gebruiken voor de versterking van de zeedijk, voor deze Brede Groene Dijk.

Planning

In september komt het projectplan ter inzage en volgt de vergunningenprocedure en het aanbestedingstraject. In de loop van 2018 zal er pas zichtbaar aan de dijk worden gewerkt.

Demonstratieproject 

Vanuit het ministerie hebben we de opdracht voor dijkversterking te kijken naar innovatieve oplossingen, zodat we noodzakelijke verbeteringen ‘sneller en goedkoper’ uit kunnen voeren. Voor dijkring 6 (Lemmer – Duitsland) is de POV-Waddenzeedijken opgericht. POV staat voor Project Overstijgende Verkenning. Hierin werken Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslan samen demonstratieprojecten uit: Onderzoeken waarvan de resultaten gedeeld worden met en mogelijke oplossingen kunnen zijn voor andere waterschappen. De Brede Groene Dijk is zo’n demonstratieproject. Daarom wordt in eerste instantie 1 km zeedijk op deze manier aangelegd. Geeft dit een positief resultaat, dan volgt de rest.

 

Naast Deltaplan Veiligheid (voorheen Hoogwaterbeschermingsprogramma), draagt het Waddenfonds aan dit project bij.

Vanwege hoogwater op de boezem zetten we vannacht de kleine zeesluis in Delfzijl open. We kunnen op deze manier wat… https://t.co/1kSDHF8ZAG

Volg ons op

Brede Groene Dijk