Aanpassing dijk

Fase 3 is de aanpassing van de dijk met de gerijpte dijkenklei tot een Brede Groene Dijk.

Status: In voorbereiding

De Brede Groene Dijk is een zeedijk met een flauw talud en grasbekleding. Dat flauwe talud is van belang om de zware golfklappen vanaf de zee goed op te kunnen vangen. Momenteel is een voorbereidingsgroep bezig met om de exacte vorm te bepalen.

Als de gerijpte klei sterk genoeg is, wordt dit gebruikt voor de aanpassing van de huidige dijk naar een Brede Groene Dijk. In eerste instantie over een lengte van 1 km, omdat het een onderzoeks- of demonstratieproject is. Blijkt na een aantal jaren dat de Brede Groene Dijk sterk genoeg en haalbaar is, dan wordt de dijk vanaf de Johannes Kerkhovenpolder tot aan Nieuwe Statenzijl voor de toekomst op deze manier aangepakt.