Aanpassing dijk

We willen de zeedijk aanpassen met klei uit de omgeving naar een Brede Groene Dijk.

Status: In voorbereiding

De Brede Groene Dijk is een zeedijk met een flauw talud en grasbekleding. Dat flauwe talud is van belang om de zware golfklappen vanaf de zee goed op te kunnen vangen. Momenteel is een voorbereidingsgroep bezig met om de exacte vorm te bepalen.

Proefdijk voor de Brede Groene Dijk

In theorie zijn daar de eerste lijnen al voor uitgezet. Daarnaast wordt momenteel in een proefdijk van 40 meter in vier vakken gekeken hoe de gerijpte klei het beste te verwerken is en wat de beste opbouw is. Die ervaringen nemen we mee in de bouw van de Brede Groene Dijk.

Demonstratiedijk Brede Groene Dijk

Als de gerijpte klei sterk genoeg is, wordt dit gebruikt voor de aanpassing van de huidige dijk naar een Brede Groene Dijk. In eerste instantie over een lengte van 1 km, omdat het een onderzoeks- of demonstratieproject is. Blijkt na een aantal jaren dat de Brede Groene Dijk sterk genoeg en haalbaar is, dan wordt de dijk vanaf de Johannes Kerkhovenpolder tot aan Nieuwe Statenzijl voor de toekomst op deze manier aangepakt.

Was deze informatie nuttig?