Naar een Brede Groene Dijk

De zeedijk moet worden versterkt om ook in de toekomst veilig te blijven.

Status: In voorbereiding

Na 2025 starten we met het aanpassen van de zeedijk tot een Brede Groene Dijk. Dit willen we doen met klei uit de omgeving, gemaakt van slib uit de Eems Dollard. De komende jaren onderzoeken we of en hoe dit mogelijk is.

Een natuurlijke en veilige dijk

In plaats van een dijkversterking met asfalt, kiezen wij voor een meer natuurlijke dijk die mooi in het landschap past. De dijk wordt breder, met een flauw talud, voorzien van een dikke laag klei begroeid met gras. Dat flauwe talud is van belang om de zware golfklappen vanaf de zee goed op te kunnen vangen.

Klei van dichtbij

Voor de versterking van de totale dijk tussen Kerkhovenpolder en de Duitse grens is 1,7 miljoen m3 klei nodig. We maken de klei van slib uit het Eems Dollard gebied. We halen dit slib onder andere uit het Zeehavenkanaal van Delfzijl. Dit slib laten we rijpen tot klei in speciaal daarvoor aangelegde kleirijperijen.

Groener en duurzamer

Omdat we lokale klei gebruiken, besparen we op brandstofkosten en verminderen we de CO2-uitstoot. Door slib uit de Eems Dollard te halen, verbetert ook de waterkwaliteit. Dat is gunstig voor de planten en dieren in het gebied. De dijk is dus op meer manieren ‘groen’.

Onderzoek

Onderzoek moet uitwijzen of we met deze gerijpte klei een veilige dijk kunnen bouwen. De gerijpte klei is inmiddels getest in het lab én in een 300 meter lang ‘golfslagbad’, de zogenaamde Deltagoot van Deltares. Daaruit bleek dat de klei sterk genoeg is om een superstorm te doorstaan. De laatste stap is een proefproject met de gerijpte klei op de dijk zelf.

Proefproject Brede Groene Dijk

In 2022 hebben we de eerste 750 meter van de Dollarddijk verbreed tot een Brede Groene Dijk. Dit stuk dijk monitoren we vervolgens 3 jaar lang. Als de proef een succes is, dan versterken we de dijk vanaf de Johannes Kerkhovenpolder tot aan de Duitse grens op deze manier.