Voldoende water

Wij werken aan schoon en voldoende water in kanaal, meer of sloot. En aan sterke dijken die u beschermen tegen overstromingen.

Water aan- en afvoeren

Water aan- en afvoeren

We werken aan voldoende water. Bij te veel water voeren we het af, bij te weinig voeren we het aan. Om dat goed te kunnen doen onderhouden we de watergangen.

Onderhoud

Onderhoud

Tussen mei en november voeren we onderhoud uit aan onze ruim 3500 kilometer aan sloten en kanalen. Dit doen we om goed water te kunnen aan- en afvoeren.

Droogte

Droogte

In langere perioden van droogte en hoge temperaturen, zorgen we waar kan, voor de aanvoer van water.

Water vasthouden

Water vasthouden

Met een aantal droge zomers achter de rug, klinkt in Nederland de oproep om meer water vast te houden. Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen?...

Stedelijk waterbeheer

Stedelijk waterbeheer

In het stedelijk gebied zijn we samen met de gemeenten verantwoordelijk voor een goed waterbeheer. Bij de inrichting van nieuwe stedelijke gebieden krijgt water een steeds prominentere rol.