Water aan- en afvoeren

We werken aan voldoende water. Bij te veel water voeren we het af, bij te weinig voeren we het aan. Om dat goed te kunnen doen onderhouden we de watergangen.

Voldoende water is belangrijk

Het is belangrijk om voldoende water in ons gebied te hebben. Zo hebben landbouwers water nodig om de gewassen te laten groeien. Ook de natuur heeft water nodig.

Bij natte perioden voeren we water af. Als er sprake is van droogte voeren we juist water aan. Dat doen we vanuit het IJsselmeer. Ook onderhouden we onze kanalen, beken en sloten, zodat we water gemakkelijk kunnen af- en aanvoeren.