Onderhoud

Tussen mei en november voeren we onderhoud uit aan onze ruim 3500 kilometer aan sloten en kanalen. Dit doen we om goed water te kunnen aan- en afvoeren.

Water aan- en afvoeren is één van onze kerntaken. Daarbij hebben we de verplichting om natuur te beschermen. Het onderhoud van onze sloten doen wij op zo’n manier dat het water optimaal wordt aan- en afgevoerd. En dat de natuur er het meeste baat bij heeft.

Wat we maaien

1. Onderhoudspad
We maaien het onderhoudspad. Begroeiing houden we kort om het pad begaanbaar te houden voor onze tractors. Dit is nodig voor de veiligheid van de chauffeurs.

2. Het talud (de schuine kant van de sloot)
Het talud laten we voor een groot deel staan omdat dieren en planten het er goed in doen. Begroeiing onder op het talud levert geen problemen op voor wateraanvoer en waterafvoer.

3. Natte profiel (het deel waar water in staat) Het natte profiel moet in de winter schoon zijn om water goed af te voeren. In de zomer moet er een geul zijn om het water af te voeren bij hevige regenbuien. De ondiepe zijkanten maaien we in de winter aan één kant niet om zo ruimte te geven aan waterplanten en waterdieren.

Wat merkt u van ons onderhoud?

De sloten in ons gebied zien er begroeid uit doordat het talud minimaal gemaaid is. De natuur krijgt zo de kans om optimaal te ontwikkelen. Door de combinatie van wateraanvoer en –afvoer, veiligheid en natuur garanderen wij een goede waterhuishouding. Ook nu we te maken krijgen met meer en zwaardere regenbuien.

Bent u landbouwer?  

We hebben niet overal onderhoudspaden liggen. In een aantal gebieden liggen de landbouwpercelen direct aan de watergang. Deze watergangen hebben wij vaak in herfstonderhoud. Als de vruchten van het land zijn, maaien wij hier het talud. Dit blijft zo. Wel snappen wij dat u geen last van onkruiden wilt hebben die op het talud staan. U heeft daarbij de mogelijkheid de bovenkant van het talud te maaien. Als maat gebruiken wij hiervoor een halve meter. Het maaien van het hele talud in het groeiseizoen is ongewenst, omdat u dan het risico loopt allerlei (beschermde) planten- en diersoorten uit te maaien.

Het vervolg

De komende jaren gaan we de manier waarop we onderhoud uitvoeren goed volgen. Jaarlijks evalueren we het onderhoud en het peilbeheer en stellen vast of we aanpassingen moeten maken in het onderhoud. Daarbij houden we nauw contact met andere partijen, zoals de provincies Groningen en Drenthe vanuit hun kennis en verantwoordelijkheid voor de natuurbescherming en -wetgeving. Zo werken we steeds aan een optimaal waterbeheer voor alle belangen.

Vragen?

Noordoost-Groningen: Henk Bakker, j.h.bakker@hunzeenaas.nl of 0598-69 32 67.
Oost-Groningen: Arjan de Jonge, a.de.jonge@hunzeenaas.nl of 0598-69 36 14.
Drenthe: Bart Hartman , b.hartman@hunzeenaas.nl of 0598-69 34 51.
Spreekt u liever een eco-hydroloog? Dan kunt u terecht bij Paul Hendriks: paul.hendriks@hunzeenaas.nl of 0598-69 36 04.

Meer informatie over ons maaibeleid leest u ook op deze pagina.