Droogte

In langere perioden van droogte en hoge temperaturen, zorgen we waar kan, voor de aanvoer van water.

Droogte wordt veroorzaakt doordat er in de zomer meer water verdampt dan het regent. Dit komt de laatste jaren steeds vaker voor. Om droogte te bestrijden, moeten we water aanvoeren vanuit het IJsselmeer.

​Al vroeg in het voorjaar hoger waterpeil

Wij hebben ons waterbeheer op orde. Toch zijn er momenten dat we te maken hebben met onze (on)voorspelbare natuur. Tot op zekere hoogte zijn we daarop voorbereid. Langere perioden van droogte en hoge temperaturen bijvoorbeeld. Hier spelen we op in, door in het voorjaar een hogere waterstand in te stellen. Zo houden we ook in de zomer zo lang mogelijk voldoende water.

Voldoende water om meerdere redenen

Voldoende water is nodig omdat landbouwgewassen, begroeiing in uw tuin en in de natuur tijdens het groeiseizoen heel veel water opnemen. Daarnaast is voldoende water in de kanalen van belang voor de recreatie én voor de industrie. Sommige bedrijven onttrekken namelijk water uit de kanalen voor hun productieproces. Voldoende water in de beken is noodzakelijk voor de natuur én voor de drinkwaterwinning. Kortom voldoende water is van belang om meerdere redenen.

Aanvoer van water

Bij langere perioden van droogte voeren we zoet water aan vanuit het IJsselmeer. Jaarlijks gemiddeld 65 miljoen m³.  Eigenlijk is dit Rijnwater, dat via de IJssel het IJsselmeer in stroomt. Dit water komt bovenlangs via Friesland en Groningen, via het Van Starkenborghkanaal bij Dorkwerd ons gebied in of onderlangs via de Verlengde Hoogeveenschevaart.

Hoe het water vanuit het IJsselmeer ons gebied in wordt gepompt en via welke gemalen dit gebeurt.

Maatwerk

Onze hydrologen en peilbeheerders leveren maatwerk. Door het verstellen van waterkunstwerken, zoals gemalen, sluizen, stuwen en inlaten kunnen ze het water naar de plek leiden waar het nodig is.

Er zijn echter grenzen aan wat we kunnen. De droogtesituaties worden steeds extremer. Hierdoor kan het voorkomen dat we niet altijd aan de watervraag kunnen voldoen. Aan ons de taak om in die situaties het water te verdelen. ​

Bruinrot en beregenen

De NVWA stelt jaarlijks vanwege de aanwezigheid van de bruinrotbacterie in bepaalde gebieden beregeningsverboden vast voor het gebruik van oppervlaktewater voor de teelt van aardappelen en tomaten. Beregening is hier niet toegestaan. Op de kaart van de NVWA staan deze gebieden in rood aangegeven:
Gebieden met verbod op gebruik oppervlaktewater