Water vasthouden

Met een aantal droge zomers achter de rug, klinkt in Nederland de oproep om meer water vast te houden. Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen?

Er zijn grenzen aan het vasthouden van water. Want we willen geen schade en overlast door te veel water. De vraag is: hoe vinden we de goede balans tussen te veel en te weinig water, rekening houdend met de kenmerken en eigenschappen van een gebied? Dit in de wetenschap dat het weer door klimaatverandering extremer wordt. We zullen vaker te maken krijgen met perioden van extreme droogte, maar ook met extreem veel neerslag.

Om te begrijpen wat de mogelijkheden en beperkingen zijn om water vast te houden, is het belangrijk om te weten hoeveel ruimte water inneemt en hoe het zich gedraagt. Boven en ín de grond.

Graag plaatsen we ‘water vasthouden’ in perspectief. Dit doen we aan de hand van onderstaande onderwerpen.

Neerslag en verdamping

In Nederland valt er gemiddeld zo’n 800 millimeter neerslag per jaar. In de winter verdampt weinig water, in de zomer veel. Daardoor hebben we in de winter een neerslagoverschot en in de zomer een neerslagtekort.
lees meer over neerslag en verdamping

Hoe water wegstroomt

Een verschil in waterstand zorgt voor stroming. Vaak is dat een verschil tussen de grondwaterstand en de waterstand in een sloot. Hoogteligging, bodemgesteldheid en waterbeheer hebben invloed op het wegstromen van water.
lees meer over hoe water wegstroomt

Balans vinden tussen te nat of te droog

Ruimtelijke functies zoals wonen, natuur en landbouw vragen een ander grondwaterpeil. Ook de gevolgen zijn anders als het te nat of te droog is.
lees meer over balans vinden tussen te nat of te droog

Water vasthouden: wat levert het op?

Water vasthouden kan op verschillende manieren: boven en ín de grond. Aan de hand van globale berekeningen maken we inzichtelijk wat vasthouden oplevert voor de beschikbaarheid van water.
lees meer over water vasthouden: wat levert het op?

Grondwatergestuurd peilbeheer

In droge tijden willen we weinig water laten wegstromen. Dit doen we met ‘grondwatergestuurd peilbeheer’.
lees meer over grondwatergestuurd peilbeheer

Water en ruimtelijke ordening

Water en grondgebruik hangen met elkaar samen. Het is daarom belangrijk dat water sturend is in de ruimtelijke inrichting.
lees meer water en ruimtelijke ordening