Duurzaamheid

Generaties na ons mogen geen last hebben van de dingen die we doen of nalaten.

Duurzaam werken zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. Ook wij denken hier bewust over na, zodat generaties na ons geen last hebben van de dingen die we nu doen of nalaten.

Zo is er een begin gemaakt met het vervangen van een deel van ons wagenpark door elektrische auto’s. We proberen onze rioolwaterzuiveringsinstallaties energieneutraal te laten draaien. We hebben daar waar kan zonnepanelen geplaatst en werken we aan een werkwijze waarbij er bewust nagedacht wordt over duurzaamheid in onze grond-, weg- en waterbouwprojecten.

Meer informatie over hoe duurzaam we zijn en waar we aan willen werken ziet u in ons Duurzaamheidsbeleid 2022-2027.

We blikken jaarlijks terug op actuele ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en de voortgang van maatregelen. Dit doen we aan de hand van een duurzaamheidsverslag. Zie ook het Duurzaamheidsverslag 2023.