Internationale samenwerking

Wij werken aan projecten over de grens. Vaak doen we dat samen met andere waterschappen of overheden uit zowel Nederland als uit het projectland. We zetten onze kennis en expertise in voor die landen die erom vragen.

Burkina Faso

In Burkina Faso werken we samen met vijf lokale waterbeheerders aan integraal watermanagement in het project Faso Koom.

Ethiopië

In Ethiopië werken we samen met de lokale partners aan onder andere een stroomgebiedsbeheerplan.

Ghana

In Ghana helpen we bij het opstellen van waterbeheerplannen.

Mozambique

In Mozambique werken we aan waterveiligheid, waterverdeling en waterkwaliteit.

Roemenië

Het waterbeheer in Roemenië staat onder druk. We werken samen aan structurele oplossingen om onbeheersbare schade zoveel mogelijk te voorkomen.