Internationale samenwerking

Wij werken aan projecten over de grens. Vaak doen we dat samen met andere waterschappen of overheden uit zowel Nederland als uit het projectland. We zetten onze kennis en expertise in voor die landen die erom vragen.