Klimaatadaptatie

Door klimaatverandering neemt de kans op extreem weer toe. Hoe gaan we hiermee om?

Deltaplan ruimtelijke adaptie

Samen met mede-overheden, terreinbeheerders, bedrijven en inwoners geven we invulling aan het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie.

Normering

De bescherming die we als waterschap moeten bieden tegen wateroverlast doordat sloten, beken of kanalen buiten hun oevers treden, is vastgelegd in normen.

Projecten

We voeren verschillende projecten uit in ons werkgebied waarmee we inspelen op een veranderend klimaat.

Samenwerken

We werken samen met mede-overheden en andere partners.

Voldoende water

Een van onze kerntaken is de zorg voor voldoende water. Overtollig water voeren we af. En als het droog is, voeren we water aan naar grote delen van ons werkgebied.

Meer informatie

Lees meer in ons waterbeheerprogramma of op andere websites.

Wat is klimaatadaptatie?

Voor Nederland betekent klimaatverandering dat de zeespiegel stijgt en dat we vaker met extreem weer te maken krijgen. Klimaatadaptatie gaat over de wijze waarop we rekening houden met de gevolgen van klimaatverandering.