Klimaatadaptatie

Door klimaatverandering neemt de kans op extreem weer toe. Hoe gaan we hiermee om?