Cultuurhistorisch erfgoed

Als waterschap zijn we eigenaar van flink wat gemalen, stuwen en andere objecten. Een klein deel daarvan is cultuurhistorisch erfgoed.

Een klein deel van onze objecten valt onder ons cultuurhistorisch erfgoed. Bijvoorbeeld omdat het gebouw of object een bepaalde historische waarde heeft in het waterbeheer of een markante plek in het landschap inneemt. Juist deze objecten verdienen extra aandacht. Ons bestuur stelde in 2019 daarom extra geld beschikbaar voor het onderhoud ervan.

68 cultuurhistorische objecten

We zijn eigenaar van in totaal 68 cultuurhistorische objecten. De meest in het oog springende objecten zijn onder andere gemaal Oostermoer in de Groeve, gemaal Duurswold en gemaal Woudbloem. Daarnaast zijn er een aantal molens met cultuurhistorische waarde, zoals molen de Weddermarke in Wedde, molen de Biks in Onnen en de Witte Molen in Glimmen. Maar ook begraafplaats Oterdum, een aantal schutsluizen en andere objecten vallen onder ons cultuurhistorisch erfgoed.  

Wanneer cultuurhistorisch erfgoed?

Of een object het label cultuurhistorisch erfgoed krijgt, hangt af van een aantal criteria. Zo moet het minstens 50 jaar oud en bij voorkeur een (voormalig) waterhuishoudkundig object zijn. Het object moet technisch complex zijn, cultuurhistorische of landschappelijke waarde hebben, authentiek en uniek of zeldzaam zijn.

Dankbaar voor vrijwilligers

We zijn erg blij met de vrijwilligers die zich inzetten om ons cultuurhistorisch erfgoed te behouden. Veel van hen zijn al jaren actief. Bijvoorbeeld op de museumgemalen en de molens. We zijn de vrijwilligers heel dankbaar voor hun betrokkenheid en inzet.