Algemeen bestuur 25 mei 2022

01 Opening

02a Mededelingen

02b Planningsschema

03 besluitenlijst 9 februari 2022

04 Onderhoud aan gasmotoren Rozema

05 Vaststelling waterschapsverordening en onderhoudsverordening

06 Participatie en Verordening participatie, inspraak en elektronische bekendmaking

07 Vaststelling peilbesluit Oosterland

00 commissieverslagen 11 mei 2022

Was deze informatie nuttig?