Print pagina

Internationale samenwerking

Internationale samenwerking buiten de EU

Waterschap Hunze en Aa’s werkt aan projecten over de grens. We werken dan vaak samen met andere waterschappen, overheden uit zowel Nederland als uit het projectland. De essentie van onze internationale participatie is het brengen van kennis en expertise die we buiten onze landsgrenzen inzetten in landen die erom vragen. Deze projecten worden meestal gesubsidieerd. Vanuit ons waterschap werken elf medewerkers mee aan deze projecten, naast hun eigen werk. 

Dutch Water Authorities

Dutch Water Authorities ​vormt het internationale aanspreekpunt van de waterschappen voor expertise in regionaal waterbeheer.

Vanuit de hele wereld is er vraag naar Nederlandse waterkennis. Waterschappen delen wereldwijd kennis met landen waar waterbeheer grote uitdagingen kent. 

Dutch Water Authorities zorgt ervoor dat de kennis en expertise van waterschappen wordt uitgewisseld door middel van projecten die variëren van internationale samenwerking tot exportbevordering. Waterschappen werken hierin samen met overheden, kennisinstellingen en bedrijven.

Volg ons op

Internationale samenwerking