Roemenië

Het waterbeheer in Roemenië staat onder druk. We werken samen aan structurele oplossingen om onbeheersbare schade zoveel mogelijk te voorkomen.

Het waterbeheer in Roemenië staat door langdurige overstromingen, lage waterbeschikbaarheid en financiële problemen onder druk. Dutch Water Authorities en de National Administration Apele Romane werken in dit partnerschap samen aan structurele oplossingen om onbeheersbare schade zoveel mogelijk te voorkomen.

De bijdrage bestaat uit:

  • ​Het leveren van expertise rondom calamiteitenbestrijding bij overstromingen
  • Stakeholderinvolvement bij herontwikkeling van verdroogde landbouw- en natuurgebieden
  • Het ontwikkelen van een beslisondersteunend systeem bij hoogwatersituaties

Samenwerking

De Unie van Waterschappen en de waterschappen Noorderzijlvest, Limburg, Hunze en Aa’s, Drents Overijsselse Delta en Hoogheemraadschap van Rijnland zijn bij dit samenwerkingsverband aangesloten. De waterschappen brengen kennis en expertise.

Financiering

Het project wordt gefinancierd door de Blue Deal ​voor de periode 2019-2022 met een budget van €1.236.859.