Ethiopië

In Ethiopië werken we samen met de lokale partners aan onder andere een stroomgebiedsbeheerplan.

De Dutch Water Authorities werken samen met de lokale partners aan onder andere een stroomgebiedsbeheerplan voor het stroomgebied van de Awash-rivier.

In dit project wordt gewerkt aan:
– De implementatie en verbetering van het stroomgebiedsbeheerplan
– Monitoring
– Databasemanagement
– Informatievoorziening
– Rapportage van de staat van het watersysteem
– Het uitwerken van een aanpak door regulering van emissies in het Awash stroomgebied

Samenwerking

Waterschap Zuiderzeeland is de trekker van dit project. Naast waterschap Hunze en Aa’s nemen ook andere waterschappen deel aan dit project. De waterschappen brengen kennis en expertise.

Financiering

Het project wordt gefinancierd door het Fonds Duurzaam Water en het NWB-fonds. Een aanvraag voor financiering vanuit de Blue Deal is in voorbereiding.