Ghana

In Ghana helpen we bij het opstellen van waterbeheerplannen.

Het Blue Deal-partnerschap richt zich in de eerste fase op het opstellen van waterbeheerplannen, waarbij aandacht uitgaat naar de landbouw en hoe zij watervervuiling kan tegengaan. Zo worden emissies aangepakt en wordt er een waterinformatiesysteem opgezet.

Om plannen te laten slagen wordt in het gebied een nieuwe organisatiestructuur voor effectief lokaal waterbeheer opgezet.

Samenwerking

De waterschappen Aa en Maas, Drents Overijsselse Delta, Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest, Brabantse Delta en Wereld Waternet zijn bij dit samenwerkingsverband aangesloten. De waterschappen brengen kennis en expertise.

Financiering

Het project wordt gefinancierd door de Blue Deal voor de periode 2019-2022 met een budget van €1.331.155.