Burkina Faso

In Burkina Faso werken we samen met vijf lokale waterbeheerders aan integraal watermanagement in het project Faso Koom.

In Burkina Faso werken vijf lokale waterbeheerders aan integraal watermanagement in het project Faso Koom.

Dutch Water Authorities, het internationale aanspreekpunt van de waterschappen voor expertise in regionaal waterbeheer, helpt bij het verbeteren van de onderlinge samenwerking.

Voor de eerste fase zal dit samenwerkingsverband in Burkina Faso werken aan:
– Verbeterde monitoring waterkwaliteit- en kwantiteit
– Het opzetten van een waterinformatiesysteem
– Inzetten op afvalwatermaatregelen bij goudwinning
– Het opstellen van waterbeheerplannen
– De oprichting en scholing van lokale watercomités
– Het verbeteren van communicatiekanalen

Samenwerking

Waternet, de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta, Drents Overijsselse Delta, Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s zijn bij dit samenwerkingsverband aangesloten. De waterschappen brengen kennis en expertise.

Financiering

Het project wordt gefinancierd door de Blue Deal​ voor de periode 2019-2022 met een budget van €910.008.