Mozambique

In Mozambique werken we aan waterveiligheid, waterverdeling en waterkwaliteit.

In dit Blue Deal-partnerschap wordt bij vijf Mozambikaanse waterschappen en bij de water- en sanitatieafdeling van de gemeente Beira gewerkt aan versterking van hun taken op het gebied van waterveiligheid, waterverdeling en waterkwaliteit.

Het programma zet sterk in op het verbeteren van operationele werkprocessen en het trainen en opleiden van Mozambikaanse professionals op dit gebied.

De pilots zijn gericht op:
​- Het tijdig kunnen voorspellen van overstromingen en de bescherming daartegen
– Het treffen van maatregelen voor de verbetering van de waterkwaliteit
– Het beter verdelen van beschikbaar water bij schaarste
– Het verbeteren van de waterbeheerplannen

Samenwerking

Wetterskip Fryslân en de waterschappen De Dommel, Hunze en Aa’s, Rijn en IJssel zijn bij dit samenwerkingsverband aangesloten. De waterschappen brengen kennis en expertise.

Financiering

Het project wordt gefinancierd door de Blue Deal​ voor de periode 2019-2022 met een budget van €6.006.771.