Bescherming tegen water

We zorgen ervoor dat u veilig kunt wonen, werken en recreëren in ons gebied. We hebben zo’n 800 kilometer dijken en kaden. Die zorgen ervoor dat u droge voeten houdt.

Zeedijk

Zeedijk

De zeedijk zorgt voor veiligheid. Meer dan de helft van ons gebied ligt onder de zeespiegel.

Dijken

Dijken

Dijken beschermen ons tegen hoogwater of overstromingen.

Waterberging

Waterberging

Extra ruimte voor ruim 55 miljoen m³ water.

Storm en hoogwater

Storm en hoogwater

We werken aan uw veiligheid in periodes van extreme regenval en hoogwater.

Muskus- en beverratten

Muskus- en beverratten

Omdat muskus- en beverratten veel schade aan onze dijken veroorzaken, is het noodzakelijk om ze te bestrijden.

Bevers

Bevers

Het gaat goed met de bevers in Nederland. In sommige gevallen vormen bevers echter een risico voor de waterveiligheid.