Storm en hoogwater

We werken aan uw veiligheid in periodes van extreme regenval en hoogwater.

Wij zorgen voor de opvang en afvoer van regenwater en voor stevige dijken en kades. Zo voorkomen we dat het gebied overstroomt.

​Storm op zee

Er zijn momenten dat we te maken hebben met een onvoorspelbare natuur, zoals langdurige regenval en storm op zee. Bij een Noordwesterstorm wordt het zeewater hoog opgestuwd richting de zeedijk. We kunnen het overtollige water dan niet afvoeren naar zee. In die situaties moeten we regenwater langer vasthouden dan in een normale situatie.

Vasthouden van regenwater

Rechtgetrokken beken laten we weer kronkelen, waarbij de oevers van de beken mogen overstromen. Hierdoor kunnen we meer water vasthouden in ons gebied.

Onze hydrologen en peilbeheerders leveren maatwerk. Met het gebruik van stuwen en gemalen, benutten ze de maximale ruimte in de sloten, kanalen en beken.

Ons gebied heeft 800 kilometer aan dijken en kaden. Zonder deze dijken zou een groot gedeelte van ons gebied onder water staan. Daarom contoleren we de dijken regelmatig.

Is het beken- en kanalensysteem helemaal vol en kunnen we niet spuien op zee, dan kunnen we noodbergingsgebieden in zetten. Dit zijn polders die we onder water kunnen laten lopen. We beschikken over 11 van deze polders.

Deuren in de dijk

In het stormseizoen komt het weleens voor dat het water op zee zo hoog staat dat we de coupures moeten sluiten. Dit zijn deuren in de dijk. Op sommige plekken wordt de dijk onderbroken door een weg. In Delfzijl bijvoorbeeld. Door deze doorgang een deur af te sluiten, beschermen we Delfzijl en het achterland tegen het zeewater.

​​​​​