Muskus- en beverratten

Omdat muskus- en beverratten veel schade aan onze dijken veroorzaken, is het noodzakelijk om ze te bestrijden.

Muskus- en beverratten worden gevangen, omdat ze gangen en holen graven in dijken en oevers. Ze vormen daarmee een gevaar voor onze waterveiligheid. De bestrijding van muskus- en beverratten in ons land is bij wet geregeld. Het doel is om de populatie zo klein mogelijk te houden, zodat schade beheersbaar is.

Nederland muskusratvrij

In juni 2019 besloot de ledenvergadering van de unie van waterschappen om de muskusrattenpopulatie in Nederland terug te dringen tot aan de grens met Duitsland. Met deze aanpak willen de waterschappen het binnenland van Nederland muskusratvrij krijgen. Het duurt ongeveer twaalf tot vijftien jaar om dat te bereiken.

Met name de instroom van muskusratten uit Duitsland is hoog. Om te voorkomen dat muskusratten terugkeren naar het binnenland van Nederland zijn controles door grenswaterschappen in de toekomst nog wel nodig.

Door het binnenland van Nederland muskusratvrij te houden, is het risico op graafschade in dijken en oevers minimaal. Zo blijft de waterveiligheid verzekerd. Door minder dieren te vangen wordt ook het dierenleed beperkt. Daarnaast is de verwachting dat de kosten van deze muskusratbestrijding op termijn lager zijn dan met de oude aanpak.

Beverrat

Doordat de beverrat vanuit Duitsland ons gebied binnenkomt, is onze vangstrategie erop gericht ze bij de grens op te vangen. Dat is een succes, want we hebben relatief weinig last van de beverrat in ons gebied.

Waar meldt u een muskus- of beverrat?

Ziet u een muskus- of beverrat? Dan kunt u bellen naar 0598 69 3800 of een mail sturen naar muskusrat@hunzeenaas.nl. Onze muskusrattenbeheerders ondernemen dan zo snel mogelijk actie.