Dijken

Dijken beschermen ons tegen hoogwater of overstromingen.

In ons gebied hebben we drie soorten dijken:

  • De zeedijk. Deze biedt bescherming tegen het zeewater.
  • De dijken langs sloten en kanalen. Dit noemen we boezemdijken.
  • De dijken van de waterbergingsgebieden. Deze dijken houden het tijdelijk geparkeerde water binnen de dijken totdat het water via de kanalen naar zee kan.

Zeedijk

De zeedijk zorgt voor veiligheid. Meer dan de helft van ons gebied ligt onder de zeespiegel. Was de zeedijk er niet, dan zou meer dan de helft van ons gebied onder water staan. Wij beheren de 27 kilometer lange zeedijk tussen Delfzijl en de Duitse grens.

Dijkinspectie

Twee keer per jaar inspecteren we onze dijken om de veiligheid te waarborgen. Dit gebeurt volgens landelijke normen en met eigen dijkinspecteurs. In totaal inspecteren we 850 kilometer aan dijken. We letten bijvoorbeeld op scheuren in de dijk, gaten van muskusratten of plekken waar water door de dijk sijpelt. Vervolgens herstellen we deze.