Dierenwelzijn

Al jaren werken we zo diervriendelijk mogelijk. Niet alleen volgens de wettelijke regels, maar nog een schepje daarboven op.

Respect voor de waarde van de natuur is de grondhouding van al onze medewerkers die op verschillende niveaus hieraan werken: beleidsmedewerkers, planners en uitvoerenden. Respect houdt in ‘kennis hebben van’ en vervolgens ‘gepaste maatregelen nemen’. Wij zijn voortdurend met grondgebruikers en beheerders in gesprek over de verbetering van de natuurwaarden van de gebieden die onder ons waterbeheer vallen. Er valt altijd iets te leren. Dat is ook het uitgangspunt voor het integrale beleid dat wij nu het Dierenwelzijn van Hunze en Aa’s noemen. Het één hangt met het andere samen. Dierenwelzijn is een breed begrip, de uitvoering ervan begint in ons geval bij de mens. Ons waterschap heeft op veel terreinen al (deel)beleid ontwikkeld op het gebied van dierenwelzijn. U leest erover in onze beleidsvisie. Deze visie is tot stand gekomen na dialoog met onze samenwerkingspartners en andere betrokken partijen