Anja Woortman

Portefeuille Anja is lid van ons dagelijks bestuur en verantwoordelijk voor de portefeuilles: Veiligheid watersysteem Stedelijk waterbeheer Waterketen Klimaat KRW Veenoxidatie Beekdalen Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie Agenda voor de Veenkoloniën Nevenactiviteiten Programmadirecteur gaswinning provincie Groningen Voorzitter RVT Kielzog...

Martijn van Mensvoort

Portefeuilles Martijn is lid van ons dagelijks bestuur en portefeuillehouder voor de thema’s: Zuiveren afvalwater (regulier beheer en onderhoud) Gravers Beheer en onderhoud watergangen, vaarwegen en dijken Dierenwelzijn Peilbeheer Voldoende Water Vergunningverlening en handhaving Veiligheid zeedijken Cultuurhistorisch Erfgoed Nevenactiviteiten Voorzitter stichting Manege Emmer Compascuum Gebiedscontactpersoon duurzame melkveehouderij provincie Drenthe Eigenaar...

Inge Eshuis

Portefeuilles Inge is loco-dijkgraaf en als dagelijks bestuurslid verantwoordelijk voor de portefeuilles: Veiligheid watersysteem Wadden, Eems en Dollard Stedelijk waterbeheer Waterketen Deltaprogramma Zoet Water Duurzaamheid Energie Klimaat Laboratorium KaderRichtlijnWater Waterbeheerprogramma 2022-2027 Nevenactiviteiten Dagelijks bestuurslid Stichting Prinsessendag Assen (onbezoldigd) Raad van Toezicht Bestuur Stichting Spelerwijs Hoogeveen (bezoldigd) Ambassadeur Duurzaam Drenthe...

Jakob Bartelds

Portefeuilles Jakob is als dagelijks bestuurslid portefeuillehouder voor de thema’s: Financiën Juridische zaken ICT Informatie-veiligheid en privacy Personeel en organisatie Omgevingswet Waterschapshuis Noordelijk Belastingkantoor Nevenactiviteiten Voorzitter stichting Fagoed te Amersfoort (bezoldigd) Voorzitter Agriver te Hasselt (bezoldigd) Bestuurder Duurzame Energie Exloërmonden (bezoldigd) Bestuurslid FPG (onbezoldigd) Voorzitter SDW (bezoldigd)...