Inge Eshuis

Portefeuilles

Inge is loco-dijkgraaf en als dagelijks bestuurslid verantwoordelijk voor de portefeuilles:

 • Veiligheid watersysteem
 • Wadden, Eems en Dollard
 • Stedelijk waterbeheer
 • Waterketen
 • Deltaprogramma Zoet Water
 • Duurzaamheid
 • Energie
 • Klimaat
 • Laboratorium
 • KaderRichtlijnWater
 • Waterbeheerprogramma 2022-2027

Nevenactiviteiten

 • Dagelijks bestuurslid Stichting Prinsessendag Assen (onbezoldigd)
 • Raad van Toezicht Bestuur Stichting Spelerwijs Hoogeveen (bezoldigd)
 • Ambassadeur Duurzaam Drenthe (onbezoldigd)
 • Jurylid VARA’s Op weg naar het Lagerhuis (onbezoldigd)