Martijn van Mensvoort

Portefeuilles

Martijn is lid van ons dagelijks bestuur en portefeuillehouder voor de thema’s:

 • Zuiveren afvalwater (regulier beheer en onderhoud)
 • Gravers
 • Beheer en onderhoud watergangen, vaarwegen en dijken
 • Dierenwelzijn
 • Peilbeheer
 • Voldoende Water
 • Vergunningverlening en handhaving
 • Veiligheid zeedijken
 • Cultuurhistorisch Erfgoed

Nevenactiviteiten

 • Voorzitter stichting Manege Emmer Compascuum
 • Gebiedscontactpersoon duurzame melkveehouderij provincie Drenthe
 • Eigenaar Maatschap Van Mensvoort
 • Voorzitter Fokkerij Genootschap
 • Bestuurslid Agrarisch Natuur Drenthe (AND)