Jakob Bartelds

Portefeuilles

Jakob is als dagelijks bestuurslid portefeuillehouder voor de thema’s:

 • Financiën
 • Juridische zaken
 • ICT
 • Informatie-veiligheid en privacy
 • Personeel en organisatie
 • Omgevingswet
 • Waterschapshuis
 • Noordelijk Belastingkantoor

Nevenactiviteiten

 • Voorzitter stichting Fagoed te Amersfoort (bezoldigd)
 • Voorzitter Agriver te Hasselt (bezoldigd)
 • Bestuurder Duurzame Energie Exloërmonden (bezoldigd)
 • Bestuurslid FPG (onbezoldigd)
 • Voorzitter SDW (bezoldigd)