Jakob Bartelds

“We hebben de verantwoordelijk om het goed te doen, tegen een uit te leggen kosten- en inspanningsniveau”

Veiligheid, voldoende water en schoon water zijn thema’s die elke inwoner als vanzelfsprekend aanneemt, maar waar sinds mensenheugenis in Nederland veel tijd en energie in is gestoken. Met het groeien van de bevolkingsdichtheid en het veranderen van het klimaat zal dat ook onverminderd door moeten gaan en is dus niets vanzelfsprekend.

Het unieke van een waterschap is dat het een organisatie is met één taak ‘water’ waar ze zelf voor verantwoordelijk is, gesteund door wetgeving en een eigen belastingstelsel. Dit geeft de mogelijkheden om de taak goed te doen, maar ook grote verantwoordelijkheid om het goed te doen tegen een uit te leggen kosten- en inspanningsniveau.

De toekomst van het waterschap is in een land als Nederland dat voor 60% onder water ligt gegarandeerd. Waar sinds het ontstaan van waterschappen natuurlijke processen langzaamaan maakbare technische voorzieningen zijn geworden, zie ik vanaf de eeuwwisseling weer een omslag. We gaan weer naar natuurlijke oplossingen, ondersteund door high-tech mogelijkheden. Zoals vaak en zeker in de wereld van het water zal er sprake zijn van evolutie en niet van revolutie.

Ik werk en stuur mee aan een waterschap die zijn taken vervult op een effectieve wijze, zodat de inwoners waar krijgen voor het geld dat ze jaarlijks voor het schap betalen.