Jos Schaafsma

Nevenfuncties Fractiemedewerker ChristenUnie provincie Groningen Hovenier Freek van der Wal, Sideburen...

Anja Woortman

Portefeuille Anja is lid van ons dagelijks bestuur en verantwoordelijk voor de portefeuilles: Veiligheid watersysteem Stedelijk waterbeheer Waterketen Klimaat KRW Veenoxidatie Beekdalen Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie Agenda voor de Veenkoloniën Nevenactiviteiten Programmadirecteur gaswinning provincie Groningen Voorzitter RVT Kielzog...

Hilke Janssen

Nevenactiviteiten Senior adviseur Bouw en Infra bij Hanselman Groep, Oosterbeek Penningmeester vereniging Bewoond Bewaard, Wildervank Penningmeester belangenvereniging Funderingsgedupeerden Wildervank ROP coördinator stichting Restauratie Opleidingsprojecten Noord Nederland, Sappemeer bestuurssecretaris vereniging Restauratie Noord Kwartiermaker Coöperatie Restauratie Noord, Sappemeer Directeur-eigenaar HJP, Wildervank...

Johnny de Vos

U kunt hem bereiken via:j.de.vos@hunzeenaas.nl...

Menno Visser

U kunt hem bereiken via:m.visser@hunzeenaas.nl...

Trevor Mooijman

Nevenfuncties Postbezorger Post.nl Surveilant NHL Stenden Kerkorganist en koordirigent Hildegardeparachie, Zuidhorn Bestuurslid Gemeentebelangen Veendam Commissielid Raad Veendam Kerkorganist RK Assen...

Martijn van Mensvoort

Portefeuilles Martijn is lid van ons dagelijks bestuur en portefeuillehouder voor de thema’s: Zuiveren afvalwater (regulier beheer en onderhoud) Gravers Beheer en onderhoud watergangen, vaarwegen en dijken Dierenwelzijn Peilbeheer Voldoende Water Vergunningverlening en handhaving Veiligheid zeedijken Cultuurhistorisch Erfgoed Nevenactiviteiten Voorzitter stichting Manege Emmer Compascuum Gebiedscontactpersoon duurzame melkveehouderij provincie Drenthe Eigenaar...

Hermien Plas-Kerperin

U kunt haar bereiken via:h.kerperin@hunzeenaas.nl...