Hermien Plas-Kerperin

“We moeten allemaal onze verantwoordelijkheid nemen”

Ik sta hier in mijn eigen woonomgeving in Weerdinge. We hebben hier een zelf opgeknapt ‘keuterijtje’ boven op de es. Een hooggelegen, zanderig en droog gebied. Gelukkig kunnen onze schapen goed tegen de droogte. Met de droogte van de afgelopen jaren is dat een groot geluk.

We moeten zuinig zijn op de aarde. Rentmeesterschap vind ik erg belangrijk. Als waterschapper beheer je een klein deel van die aarde. Ik ben er van overtuigd dat het nu tijd is om op een andere manier met onze aarde om te gaan, en grote veranderingen in te zetten. Dat moet dan wel in kleine stapjes, maar wel elke keer een stapje vooruit. We moeten er allemaal onze verantwoordelijkheid in nemen, hoe klein of groot die ook is.  

Verduurzamen is een belangrijke opgave voor de nabije en verre toekomst.  Ook als waterschap moeten we hierin onze rol pakken. Daar zijn we nu ook hard mee bezig en doen we best goed tot nu toe.

Daarnaast maak ik mij zorgen over het gebruik van water. De afgelopen jaren zijn erg droog geweest. Met zijn allen moeten we bezien of we zuiniger met water kunnen omgaan. En dat begint bij je zelf. Ook geen makkelijke opgave in de nabije en verre toekomst.