Johnny de Vos

“Natuur wordt door velen nog als luxe gezien in plaats van bittere noodzaak.”

Als geborgde natuur zetel draag ik bij aan een versterking van die natuur door zoveel mogelijk het waterbeheer MET de natuur te doen in plaats van tegen de natuur. Ik denk dat we op de goede weg zijn. Denk aan de maatregelen in het Hunzedal, de Drentse en Westerwoldse Aa. Maar we zijn er zeker nog niet. Nog niet alle water heeft een hoge ecologische kwaliteit, we hebben nog steeds in de winter te lage peilen. Natuur wordt door velen nog als luxe gezien in plaats van bittere noodzaak en onze belangrijkste hulpbron, ook voor onze waterveiligheid.

Ik ben hier in Oudeschans, met water rondom de vesting als verdedigingswerk. Een zijtak van de Westerwoldse Aa met heel oude stuwtjes om rondom het water te hebben. We moe(s)ten ons beschermen tegen het water. Maar we gebruikten het water dus ook om ons te beschermen. En nu wordt het steeds belangrijker dat wij het water beschermen.