Menno Visser

“Een deel kunnen we opvangen met technologie, maar een groot deel is afhankelijk van menselijk gedrag.”

Als waterschap moeten we een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. Denk aan het tegengaan van klimaatverandering, het bevorderen van biodiversiteit, het bijdragen aan de natuurontwikkeling en het werken aan schoon water.

Hoewel er grote bedreigingen zijn, zoals klimaat, droogte en bijvoorbeeld veenoxidatie, ben ik voor de lange termijn optimistisch. Een deel kunnen we opvangen met technologie, maar een groot deel is afhankelijk van menselijk gedrag. De mens gaat zich pas anders gedragen als hij de consequenties ziet, zoals wateroverlast, droogte en hitte en dergelijke.

Als waterschap moeten we daarin voorgaan en een goed voorbeeld geven. Dat kan ook als waterschapsbestuurder. Zo heeft mijn woning een groen dak.