Droogte

20 mei 2020

Het wordt iets droger in ons gebied, maar voor de komende periode zien we nog geen grote problemen op ons afkomen, met uitzondering van het Drentsche Aa-gebied.

Zomerpeil

Het water in onze sloten is op zomerpeil gebracht. Hiermee zijn we in de week van 16 maart gestart. Het zomerpeil is gemiddeld zo’n 50 centimeter hoger dan het winterpeil. Water vasthouden zorgt ervoor dat het kan infiltreren in de bodem, wat goed is voor de grondwaterstand. Deze zakt dan niet te ver uit, waardoor er minder water aangevoerd hoeft te worden. Daarnaast komen we zo ook tegemoet aan de watervraag, want het aantal beregenaars neemt toe.

Wateraanvoer

Om ons gebied van voldoende water te voorzien, voeren we sinds eind maart water aan vanuit het IJsselmeer.

Dit water wordt via verschillende aanvoergemalen ons gebied ingepompt. Dit gebeurt onder andere via gemaal Dorkwerd. Hier voeren we op dit moment 10 kuub per seconde aan om het noordelijk en het oostelijk deel van ons gebied te voorzien van water. De maximale aanvoercapaciteit is 20 kuub per seconde.

Om het gebied van zuidoost Drenthe te voorzien van water voeren we via de Hoogeveensche Vaart 2,5 kuub per seconde aan. Dit is ongeveer de helft van de maximale inlaatcapaciteit.

Grondwater

In de gebieden waar we water aanvoeren zorgen we met de peilverhogingen in de sloten dat het grondwater niet te ver uitzakt. In de gebieden waar we geen water kunnen aanvoeren, zien we dat de grondwaterstanden zakken. Vooralsnog levert dit geen problemen op.

Onze medewerkers houden de situatie nauwlettend in de gaten. 

Was deze informatie nuttig?