Vergadering algemeen bestuur 29 juni 2022

01 Opening

02a Mededelingen

02b Planningsschema

03 besluitenlijst AB 25 mei 2022

04 Jaarrekening 2021

05 Voorjaarsrapportage 2022

06 Gevolgen prijsstijgingen bij projecten

07 Meerjarenraming (MJR) 2023-2026

08 Rapportage voortgang programmakredieten KRW 2016-2021

09 Zienswijze ontwerp begroting 2023 Het Waterschapshuis (HWH)

10 Voorbereidingskrediet kadeversterking Borgsloot

11 Akkerranden periode 2023-2028

12 Zienswijze ontwerpbegroting 2023 Noordelijk Belastingkantoor (NBK)

13 Plan van aanpak waterschapsverkiezingen 2023

00 commissieverslagen

Was deze informatie nuttig?